UDV
Üdvözöljük - Herzlich Willkommen - Grüß Gott - Grüezi auf der Webseite UDV!
   
 Infobrief-Archiv Forum Anmeldung    Registrierung   
UDV - Ungarischer Deutschlehrerverband

Akkreditierte Lehrerfortbildung des UDV

A Német Nyelvtanárok Magyarországi Egyesületének 30 órás továbbképzése:

(Nyelv)Tanári autonómia: A tanári módszertani eszköztár fejlesztése a német mint idegennyelvoktatásában


Alapítási engedély száma: 710/10/2020

A továbbképzés célja

A továbbképzés célja a német nyelvtanárok szemléletmódjának és látókörének bővítése, a német mint idegen nyelv szakhoz kapcsolódó, a tanári autonómiát érintő ismeretek közvetítése és a gyakorlati alkalmazásukhoz vezető út bemutatása. A résztvevők ismerjék meg a nyelvtanári autonómia fogalmát és sajátítsák el a tanítási folyamat reflektálási eszközeit. További cél megismertetni a résztvevőkkel a portfólió szerepét a pedagógiai munkafolyamatok dokumentálásában és értékelésében.

A program tartalmának rövid ismertetése:

(Nyelv)Tanári autonómia: A tanári módszertani eszköztár fejlesztése a német mint idegennyelvoktatásában című továbbképzés a köznevelésben tanító német nyelvtanárok hét évenként kötelező továbbképzéséhez kíván hozzájárulni.A Német Nyelvtanárok Magyarországi Egyesületének hagyományosan évente két alkalommal sorra kerülő népszerű rendezvényeihez kapcsolódóan és ezekkel összehangolva a program továbbképzési lehetőségeket kínál az érdeklődőknek. Így alkalom nyílik -az előírt követelmények teljesítése esetén -a részvétel továbbképzésként való elismertetésére.A program abban kíván segíteni, hogy a résztvevők megismerkedhessenek olyan új eredményekkel, melyeket a német mint idegen nyelv tanításának szakmódszertana a társtudományok figyelembevételével az utóbbi években integrált. A továbbképzés hozzájárul a résztvevők szemléletmódjának, tanári eszköztárának megújításához, melyre minden gyakorló tanárnak folyamatosan szüksége van, mivel a tanítással szemben támasztott követelmények, az elvégzendő feladatok állandóan változnak. Ennek csak abban az esetben képesek megfelelni, ha pedagógiai és módszertani döntéseiket önállóan, szuverén módon tudják meghozni. A gyakorlatorientált foglalkozások célnyelven folynak, így lehetőség nyílik a résztvevők nyelvi kompetenciájának hatékony fejlesztésére is.A program felépítésében újszerű: egymásra épülő előadásokat, műhelymunkát és projektszemináriumot tartalmaz évente változó tematikai csoportosításban.
Infobrief
Vorname:

Nachname:

E-mail:

Az adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom!

Unsere neueste Nachricht
29. Mai 2023

Mitglied des IDVArchiv